Automātiska uzlādes un izlādes noliktavu sistēma

Ražotājs: INDUSTRYPROF LATVIA

Šāda veida noliktavas ir izdevīga alternatīva vertikālām bunkuru noliktavām (silosiem). Tās var izmantot arī produktiem, kurus nedrīkst uzglabāt silosos vai vietās, kur lokāli piemērojamie apbūves noteikumi nosaka ierobežojumus attiecībā uz maksimālo ēkas augstumu. Ir iespējama jau esošu piemērotu ēku pārbūve uz šāda tipa noliktavām ar salīdzinoši mazām izmaksām. Ietaupījums uz uzglabāšanas noliktavām ir it īpaši liels, ja uzlādes un izlādes procesi tiek realizēti ar inteliģentu un automatizētu risinājumu. Šis ir vienīgais veids kā izvairīties no noliktavas ietilpības vietas izšķērdēšanu, jo parastās noliktavās produkts tiek bērts vienā punktā, kā arī nenotiek tā izkliedēšana. Automatizēts risinājums samazina arī cilvēku resursus, kas nepieciešami, lai produktu izlādētu. Pilnībā automatizēta sistēma ne tikai pilnībā izmanto grīdas virsmu, bet arī visu noliktavas tilpumu.

Noliktavu uzlādes un izlādes sistēma ir inovatīvs aprīkojums ar kura palīdzību ir iespējama automātiska produkta izlāde no noliktavām ar līdz 50 m platumu un neierobežotu augstumu un garumu. Šī sistēma tiek galvenokārt lietota, lai vienā līmenī krautu produkciju, kā piemēram, graudus, lopbarību, cukuru, beztaras frēzēšanas vai granulveida produktus.

PRIEKŠROCĪBAS

  • Nav nepieciešama darbinieka klātbūtne noliktavas iekšpusē izlādes un ielādes procesu laikā (viss darbojas automātiski);
  • Nav nepieciešams papildus mehānisks aprīkojums izlādes un uzlādes procesu veikšanai, samazinot krasi uzkrāto produkta piesārņojumu gaisā.
  • Samazinās noliktavas izlādes izmaksas, jo šī sistēma tiek lietota gan ātrai ielādei, gan produktu izlīdzināšanai tvertnē, kā arī produkta virzīšanai uz izejas sistēmu vai ielādei tam paredzētajās kastēs tajā pašā noliktavā.
  • Apjoma optimizācija, saprātīgi samazinot izmaksas uz vienu uzkrāto tonnu.
  • Samazinās ventilācijas izmaksas graudu uzglabāšanas laikā.
  • Noliktavas telpas pielietojums, jo visa producija atrodas tvertnē.
  • Pilnībā kontrolētas mašīnas automātiskas kustības, horizontāli vai vertikāli ar specialālās (PLC) programmas palīdzību, kas garantē maksimālu uzticamību, drošību un iespēju mainīt lietošanas funkcijas. Šī darbība ir iespējama atbilstošu jūsu izvēlētai automatizācijas pakāpei – MANUĀLAJĀ, PUSAUTOMĀTISKAJĀ vai AUTOMĀTISKAJĀ versijā.